Wie is Tineke nu?

Ik werk al vele jaren met mensen. Vanuit werken in de praktijk ben ik langzamerhand gegroeid in mijn rol als coach. Daarbij heb ik steeds als belangrijke waarde dat ik graag gebruik maak van wat er al is. Omdenken en uitstellen van een oordeel pas ik zo vaak als lukt toe.
Ik ga, met jou, op zoek naar de vraag achter de vraag. Daar zit over het algemeen ook een oplossing.

Wie is Tineke

Geboren in de kop van Noord-Holland ben ik op 5-jarige leeftijd naar Oostelijk Flevoland verhuisd. Opgroeien in een ‘nieuw land’ geeft een bijzondere dimensie, terugkijkend was het een speciale periode. Buren en klasgenoten uit alle windstreken, gewoonten, gebruiken en dialecten verschilden enorm. De grootouders en familie woonden op het ‘oude land’, de wortels en vooroordelen zijn ook daar gebleven.
Iedereen was bezig met vooruitgang. Ambitie, leergierig, laten zien wat je waard bent, kneiterhard werken. Voor iedereen weggelegd?
En ruim 50 jaar later is de instelling hetzelfde. Aanpakken, praktisch denken en handelen, doorzetten, accepteren, aanvaarden, doen met wat er is. Hulp vragen? Ik kan alles zelf….